Trang chủ/Tủ rack

Tủ rack

Trần Nguyễn chuyên phân phối các dòng tủ rack, tủ mạng, cabinet hàng chính hãng chuẩn 19inch chất lượng cao, gia công thép chịu lực. Sản phẩm Tủ rack chúng tôi cung cấp đều cam kết đầy đủ giấy tờ COCQ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt có giá riêng dự án, chào thầu.

TỦ RACK 6U

Tủ rack treo tường 6U C-CLASS Amtec AMW06 cửa mica

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 19 inch 6U D400 TMC TM640WCL cửa lưới

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 19 inch 6U D400 TMC TM640WMC cửa mica

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 6U Vietrack VRW6U155

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 6U Vietrack VRW6U145

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 6U C-CLASS Amtec AMW06-C khung cửa lưới cong

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 6U CRW-W06 (W600xH360xD500)

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 6U UNR N6UD400-MK cửa mika

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 6U UNR N6UD400CL cửa lưới

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường ECP 6U ECP-WM6UW550C (H340xW550xD400)

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường iKORACK 6U iKO-WM0664 (W600xH348xD400)

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

TỦ RACK 9U

Tủ rack treo tường 9U C-CLASS Amtec AMW09 cửa mica trắng

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack 9U Treo Tường D450 TM945WCL cửa lưới

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 19 inch 9U D450 TMC TM945WMC cửa mica

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 9U Vietrack VRW9U155

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 9U Vietrack VRW9U145

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 9U CRW-W09D500

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường iKORACK 9U iKO-WM0964

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường ECP 9U ECP-WM9UW550C

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

TỦ RACK 10U

Tủ rack treo tường iKORACK 10U iKO-WM1064

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 10U Treo Tường D600 TM106WMC cửa mica

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 10U treo tường D600 TM106WCL cửa lưới

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 10U Treo Tường D500 TM105WMC cửa mica

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 10U Treo Tường D500 TM105WCL cửa lưới

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 10U Vietrack VRW10U155

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 10U Vietrack VRW10U145

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 10U CRW-W10

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 10U UNR N10U-D500TT cửa lưới

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 10U UNR N10U-D600CL cửa lưới

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường ECP 10U ECP-WM10UW550C

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 10U UNR N10U-D500 cửa mika

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

TỦ RACK 12U

Tủ rack Lotus ngoài trời 12U-D600 H620 x W550 x D600

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường iKORACK 12U iKO-WM1264

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 12U C-CLASS Amtec AMW12 cửa mica trắng

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 12U Sâu D600 Màu Đen Cửa Lưới TM126BN-B có bánh xe

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC Treo Tường 12U D600 TM126WMC cửa mica

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 12U Treo Tường D600 TM126WCL cửa lưới

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 12U Treo Tường D500 TM125WMC cửa mica

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 12U Treo Tường D500 TM125WCL cửa lưới

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 12U Vietrack VRW12U145

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 12U Comrack CRW-W12

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 12U Vietrack VRW12U155

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 12U ECP-12WM2TW550C 2 thân treo tường hoặc để bàn

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

TỦ RACK 15U

Tủ rack treo tường 15U Vietrack VRW15U155

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 19 inch iKORACK 15U iKO-1568HV

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack Amtec Royal-DC 15U 2 cửa lưới trước sau AMDC15

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 15U C-CLASS Amtec AMW15 cửa mica trắng

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 15U Sâu D600 Màu Đen Cửa Lưới Có Bánh Xe TM156BM-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack treo tường 15U Vietrack VRW15U145

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack Vietrack V-Series Server Cabinet 15U

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack Vietrack S-Series Server Cabinet 15U

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 19 inch 15U Comrack CRB-15UCL cửa lưới

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack chuẩn 19 inch 15U UNR-15UD600MK

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack chuẩn 19 inch 15U UNR-15UD600 cửa lưới

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 19 inch ECP-15U1000-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

TỦ RACK 20U

Tủ rack 19 inch 20U ECP

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 19 inch iKORACK 20U iKO-20UHV

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack Amtec SMART-NET PostOpen Rack 20U

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack Amtec 20U C-CLASS AMC20 cửa mica

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack Amtec Royal-DC 20U 2 cửa lưới trước sau AMDC20

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 19 inch 20U Sâu D600 Khung Hàn Liền TM206BNL-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 19 inch 20U TM20UBN-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 20U VIETRACK 2 Post Open Rack VRO20G200

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack Vietrack V-Series Server Cabinet 20U-8

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack Vietrack V-Series Server Cabinet 20U-6

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack Vietrack S-Series Server Cabinet 20U-6

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack Vietrack S-Series Server Cabinet 20U-8

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

TỦ RACK 27U

Tủ rack 19 inch iKORACK 27U iKO-276HV

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack Amtec SMART-NET PostOpen Rack 27U

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack Amtec Royal-DC 27U 2 cửa lưới trước sau AMDC27

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC Open Rack 19inch 27U

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 19 inch 27U Cánh đôi trước TM27U2CBN-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 19 inch 27U TM27U1CBN-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack 19 inch 27U Kính Sâu D600 TM276BG-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack Vietrack V-Series Server Cabinet 27U-600

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack Vietrack V-Series Server Cabinet 27U-800

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack Vietrack S-Series Server Cabinet 27U-600

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack Vietrack S-Series Server Cabinet 27U-800

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 19 inch 27U Comrack CRB-27

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

TỦ RACK 32U

Tủ rack 32U UNR 32UD-2CL 2 cửa lưới

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 19 inch 32U TM32BN-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 19 inch ECP-32U-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

TỦ RACK 36U

Tủ rack 19 inch iKORACK 36U iKO-366HV

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 19 inch ECP-36U-A

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 19 inch ECP-36U-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack Amtec SMART-NET 2 Post Open Rack 36U

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack Amtec SMART-NET 4 PostOpen AMS-O36U

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack Amtec 36U C-CLASS AMC36 cửa mica

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack Amtec Royal-DC 36U 2 cửa lưới trước sau AMDC36

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 19 inch 36U Sâu D600 TM366BN

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 19 inch 36U TM36UBN-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 36U VIETRACK 2 Post Open Rack VRO36G200

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 36U Vietrack 4 Posts Open Rack VRO36-4

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack Vietrack V-Series Server Cabinet 36U-800

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

TỦ RACK 42U

Tủ rack 19 inch iKORACK 42U iKO-426HV

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 19 inch 42U Series B-W800 ECP-42UW800-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 19 inch 42U ECP-42U-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 19 inch 42U dòng A-W800 ECP-42U

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack 19 inch 42U dòng A-W600 ECP-42U

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack AMTEC Royal-DC XTREAM Cabling Rack 42U

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack Amtec SMART-NET PostOpen 42U

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack Amtec Royal-DC 42U 2 cửa lưới trước sau AMDC42

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack Amtec 42U C-CLASS AMC42 cửa mica

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC Open Rack 19inch 42U

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 19 inch 42U Cánh Đôi Trước TM422BN-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ Rack TMC 19 inch 42U TM42UBN-B

Liên hệ để biết giá

Đặt hàng trực tuyến

Tủ rack

testtesttesttest

Cam kết hàng chính hãng

Cam kết hàng chính hãng

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Đổi trả 30 ngày

Đổi trả 30 ngày

Giao hàng toàn quốc

Giao hàng toàn quốc